És bo fer tantes hores d’esport a la setmana?

a Opinem

Normalment els experts diuen que és convenient fer entre dues i cinc hores a la setmana d’esport, però la meva opinió respecte a això, és què depèn la persona pot realitzar més hores o menys.

Per exemple si parlem d’un esportista que té quinze anys i que entrena cada dia i el seu cos no ho rebutja, això significa que no el perjudicarà les hores que faci a la setmana.

En canvi, una persona de la mateixa edat, és a dir de quinze anys que entrena només una hora a la setmana i volgués realitzar més hores doncs s’hauria de preparar més físicament, ja que el seu cos mai ha fet tantes hores i podria ser perjudicial per a la seva salut.

En general, si agafem l’opinió de l’expert i la meva podem observar que no canvia molt, ja que normalment la gent fa esport i fa les hores que creuen convenient.

Hola em dic Carla tinc 15 anys i sóc alumna de 4rt d'ESO de l'escola Fedac Sant Andreu. Estic fent l'itinerari A, que és el científic i m'agraden molt les mates. Durant el meu temps lliure aprofito per fer esport. La meva passió és jugar a pàdel, m'ho passo molt bé i faig competició.

Hola me llamo Carla tengo 15 años y soy alumna de 4to de ESO de la escuela Fedac San Andreu. Estoy haciendo el itinerario A que es el científico y me gustan mucho las mates. Durante mi tiempo libre aprovecho para hacer deporte. Mi pasión es jugar a pádel, me lo paso muy bien y hago competición.

Hello my name is Carla I am 15 years old and I am a student of 4th of ESO of Fedac San Andreu school. I am studying the itinerary A that is the scientist and I really like mates. During my free time I take advantage of sports. My passion is to play paddle, I really have fun with it and I play it in competition.