La contaminació en època de confinament

a Opinem

Des que va començar el tema del confinament, és a dir, que la gent no podia sortir de casa només per anar a comprar, la contaminació va disminuir ja que no hi havia tant tràfic, aleshores per part dels cotxes no hi havia contaminació.

Per part de les fàbriques, algunes van tancar i altres no, les que van tancar van ajudar a disminuir la contaminació.

El virus Covid-19 ha afavorit en la disminució de la contaminació pel que he comentat abans. No hi ha tantes fàbriques obertes i la contaminació que creaven els cotxes no és la mateixa que hi ha actualment.

Per un altra part també està la contaminació del mar o bé la dels carrers, com no podem sortir no hi ha possibilitat que la gent contamini els carrers ni el mar aleshores aquest aspecte també ha afavorit a tots els animals que viuen a l’exterior com pot ser els animals aquàtics.

Actualment hi ha moltes més espècies d’animals aquàtics, ja que com que no hi ha hagut contaminació s’han pogut reproduir i no han mort.

Hola em dic Carla tinc 15 anys i sóc alumna de 4rt d'ESO de l'escola Fedac Sant Andreu. Estic fent l'itinerari A, que és el científic i m'agraden molt les mates. Durant el meu temps lliure aprofito per fer esport. La meva passió és jugar a pàdel, m'ho passo molt bé i faig competició.

Hola me llamo Carla tengo 15 años y soy alumna de 4to de ESO de la escuela Fedac San Andreu. Estoy haciendo el itinerario A que es el científico y me gustan mucho las mates. Durante mi tiempo libre aprovecho para hacer deporte. Mi pasión es jugar a pádel, me lo paso muy bien y hago competición.

Hello my name is Carla I am 15 years old and I am a student of 4th of ESO of Fedac San Andreu school. I am studying the itinerary A that is the scientist and I really like mates. During my free time I take advantage of sports. My passion is to play paddle, I really have fun with it and I play it in competition.