Canvi de guió!

a Cartes al Diari/Opinem

La professora Teresa Torner ens parla sobre la Covid-19 des del seu punt de vista

La nostra societat, la gent del “primer món”, ens havíem acostumat a saber-nos els reis del planeta. Tot sota control! Les noves tecnologies ens han permès creure que teníem el poder sobretot.

La natura però, sotmesa a aquesta desenfrenada activitat de consum, malbaratament i massificació ens ha anat donant mostres del seu enuig, anunciant per exemple una crisi climàtica de desastroses conseqüències, però nosaltres seguim sense fer cas.

Les noves generacions han iniciat un crit d’alarma que ha estat força menystingut i menyspreat pels responsables dels poders estatals i econòmics.

Però de sobte: Canvi de guió! Un simple virus, un virus simple, ha provocat un daltabaix sense precedents, que ha posat potes enlaire la salut i les economies a escala mundial i que per tant afegeix a la ja palpable crisi climàtica, una enorme crisi sanitària que de retruc està comportant també una crisi econòmica i social.

I ara, què farem?

Doncs aprendre! No és la primera vegada que la humanitat s’enfronta a reptes sanitaris, bèl·lics i econòmics desastrosos. Cada repte ha estat diferent i s’ha produït en moments de característiques diverses, però sempre s’ha aconseguit, no sense haver patit pèrdues importants i irreparables, vèncer l’adversitat i fer un canvi de paradigma.

I davant d’aquest canvi de paradigma ens cal treure més que mai el líder que tots portem dins. Ens hem de conjurar en tenir tots un objectiu o fi en ment comú i esmerçar-nos en saber fer primer el que és primer, per poder aconseguir un guanyar-guanyar, perquè aquesta és una tasca col·lectiva que depèn més que mai de la responsabilitat de cadascú.

Ens caldrà establir sinergies perquè aquest és un repte que només l’aconseguirem cooperant. Tothom des del seu àmbit d’actuació pot posar el seu petit gra de sorra per tal d’ajudar entre tots a vèncer aquesta cruel pandèmia. Seran necessàries grans dosis de paciència i de prudència i evitar accions massa precipitades que puguin fer allargar més aquesta situació.

I tal com ja s’ha pogut observar, la solidaritat serà la peça clau perquè hi guanyem tots i ningú quedi enrere.

Aquesta situació ens ha fet veure que som més vulnerables del que pensàvem i ens ha sotmès a una cura d’humilitat. Ens ha servit per reflexionar com hem d’avançar com a societat.

D’aquesta situació en sortirem diferents, però potser millors persones.