Petit increment de contagis a Catalunya

32 views

No es descarta la possibilitat de noves restriccions més endavant

Durant l’última setmana, a Catalunya s’ha viscut un petit augment en els casos de contagis quant a Covid-19. La velocitat per contagiar-se s’està veient afectada, ja que està en augment respecte els passats mesos.

Havíem entrat en una temporada de disminucions de contagis, cosa per la que la població es va veure afavorida. Aquest fet es deu a diversos factors. Un d’ells, les manifestacions realitzades els darrers dies a Catalunya.

Les persones que viuen a Catalunya, que ja s’estaven relaxant, ja que la situació es començava a veure més controlada, s’hauran d’adaptar a l’increment de contagis; fins i tot, a la possibilitat de noves restriccions de cara a un temps més endavant.

Per: E. Baró, A. Quintana i R. Gómez-Olivé

Redactors Juniors

, ,

El més recent