Redactors juniors

Òscar Ruiz
Descripció
Hola, soc l'Òscar Ruiz tinc 15 anys visc a Barcelona i vaig al col·legi Fedac Sant Andreu, m'agrada veure els esports com el futbol o la formula 1, el meu equip preferit es l' espanyol, m'agrada escoltar música, faig teatre al mateix col·legi. Estic fent l'itinerari C, i m'agradaria estudiar o rellotgeria o periodisme esportiu.   Hola, soy Òscar Ruiz tengo 15 años vivo en Barcelona y voy al col·legio Fedac San Andreu, me gusta ver los deportes como el fútbol o la formula 1, mi equipo favorito es el español, me gusta escuchar música, hago teatro al mismo col·legio. Estoy haciendo el itinerario C, y me gustaria estudiar o relojería o periodismo deportivo.   Hello, I'm Óscar Ruiz, I live in Barcelona for 15 years and I go to Fedac San Andreu school, I like to watch sports like football or Formula 1, my favorite team is Espanyol, I like listening to music, I do theater at the same school. I'm doing itinerary C, and I'd like to study or watchmaking or sports journalism.
Sorry, Òscar Ruiz has not made any blog posts yet.
close